FDA đã cho phép sử dụng vắc xin Pfizer-BioNTech Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Bấm để biết thêm thông tin .